HemReal AdvisorFastighetsstrategiNew SpacesKontaktNätverk & allianserNYHETER OM OSSKundportalen
Nätverk & allianser
Vårt nätverk och allianser

Få saker är så komplexa och spänner över så många ämnesområden som fastigheter. Vi har därför byggt upp ett väl utvecklat nätverk och allianser där det ingår företag och personer från angränsande kompetensområden. Det innebär att vi alltid och lätt har tillgång till kunskap och information och att vi även har möjlighet att åta oss uppdrag som till delar inbegriper andra kompetensområden. Vi står dessutom helt oberoende och vi kan i dialog med kunden snabbt och smidigt bemanna varje uppdrag på ett optimalt sätt med den bästa kompetens marknaden erbjuder. Även i dessa fall ansvarar vi för genomförandet och Du har en kundansvarig hos oss.

Vänd Dig med förtroende till oss - tillsammans skapar vi mervärden.

Vi söker hela tiden nya kontakter och nya möjligheter. Även om Du inte är en potentiell kund så är du mycket välkommen att höra av dig. Kanske kan det ge nya uppslag, ideér och affärsmöjligheter för båda parter. 

Skulle Du vilja pröva den fria konsultrollen eller bedriver Du själv redan konsultverksamhet inom vårt eller angränsande områden och dessutom är seriös och kvalitetsmedveten så kontakta oss så kanske vi kan hitta former för samverkan.

Några intressanta länkar till web-sidor med information relaterad till fastigheter och fastighetsmarknad är;

www.scb.se
www.boverket.se
www.skatteverket.se
www.lantmateriet.se
www.fastighetsindex.se
www.aspect.se
www.samhallsbyggarna.org
www.isa.se
www.riksbank.se

Real Advisor group • Sveavägen 166 plan 21, Box 7644, 103 94 Stockholm, Sweden • Phone: +46 8 545 297 30 • E-mail: info@ragroup.se
Provided by Webforum